czwartek, 4 listopad 2010r.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Czynna pn-pt w godzinach 8:00-16:00
Rejestracja tel. (58) 686-28-47, (58) 686-06-82

Pracownia wyposażona jest w sprzęt medyczny marki Siemens o wysokiej indukcji pola magnetycznego 1,5.T. Zjawisko to daje możliwość najbardziej precyzyjnego zdiagnozowania schorzeń:

 • ośrodkowego układu nerwowego (mózg, rdzeń kręgowy, opony mózgowo-rdzeniowe, przysadka mózgowa),
 • układu kostno-stawowego,
 • narządów wewnętrznych jamy brzusznej (wątroba, trzustka)
 • i innych

Wykaz personelu

Lekarze

 • Kierownik Pracowni - Lek. Rafał Darecki specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Lek. Wojciech Rembarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Lek. Iwona Giełdon - specjalista radiolog
 • Lek. Maria Wegner - specjalista radiodiagnostyki

Technicy

 • Technik RTG - Wojciech Zalewski
 • Technik RTG - Jarosław Kalinka
 • Technik RTG - Maria Główczewska
 • Technik RTG - Wioletta Szarek

Pielęgniarki

 • Pielęgniarka - Teresa Gołuńska - Wojak
 • Pielęgniarka - Beata Latos

Jak należy przygotować się na badanie.

 • na badanie prosimy zgłosić się ok.15 minut przed ustaloną godziną badania
 • osoby chore nie powinny przed badaniem przerywać dotychczasowego leczenia farmakologicznego
 • ze względu na czas trwania badania (ok.20-50 min.) nie należy przed samym badaniem spożywać kawy ani innych napojów z zawartością kofeiny
 • panie zarejestrowane na badanie głowy powinny w dniu badania unikać mocnego makijażu
 • ze względu na pole magnetyczne do pomieszczenia w którym znajduje się aparat NIE WOLNO wnosić: kluczy, zegarków, kart magnetycznych, telefonów, kolczyków, pierścionków, łańcuszków i innych metalowych przedmiotów oraz urządzeń elektronicznych (przedmioty te pozostawia się w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu)
 • w niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego obrazu diagnostycznego konieczne jest podanie dożylnie środka kontrastowego, który sporadycznie może wywołać reakcję alergiczną

W dniu badania prosimy posiadać przy sobie:

 • czytelnie wypełnione skierowanie od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia (w przypadku badań refundowanych przez NFZ) wyniki wcześniej wykonywanych badań (RTG,TK,USG itp.) wraz ze zdjęciami i opisami

Wynik należy odebrać osobiście bądź przez osobę upoważnioną do odbioru wyniku. Druk upoważnienia dostępny jest w pracowni rezonansu magnetycznego

Nie badamy pacjentów (przeciwwskazania bezwzględne):
 • z klipsami na tętniakach naczyń mózgowych, które nie mają atestu, czyli założonych przed 2000 rokiem( chyba, że pacjent dostarczy atest na tego typu klipsy).
 • z wszelkimi stymulatorami czyli rozrusznikami serca, kardiowerterami-defibrylatorami, bio- i naurostymulatorami, implantami ślimakowymi, pompami infuzyjnymi lub pozostawionymi przewodami po rozrusznikach serca
 • z ciałami metalicznymi w gałkach ocznych
 • z implantami w tkankach miękkich zawierającymi elementy magnetyczne
 • z zastawkami komorowo-otrzewnowymi
 • z ferromagnetycznymi klipsami metalowymi na tętnicy szyjnej
 • z implantami stomatologicznymi o właściwościach magnetycznych
 • z klipsami założonymi endoskopowo do przewodu pokarmowego
 • z ortopedyczną stabilizacją zewnętrzną

Możemy badać pacjentów(materiały bezpieczne lub przeciwskazania względne):

 • z klipsami tytanowymi wyprodukowanymi po 1995 roku
 • ze stentami, by-passami od 6 tyg. po zabiegu
 • z zastawkami sztucznymi serca firmy CarboMedic
 • z implantami w kręgosłupie
 • z metalowymi wszczepami ortopedycznymi
 • z protezami stawów
 • ze szwami skórnymi

Dokumenty do pobrania (.pdf)

 1. Skierowanie
 2. Zgoda na badanie odpłatne
 3. Upoważnienie do odbioru wyniku badań

Dane kontaktowe:
NZOZ NU-MED
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
Administracja tel./fax (058) 680 08 50


Rejestracja (058) 686 28 47 lub (058) 686 06 82
e-mail: nu-med@nu-medkoscierzyna.pl