poniedziałek, 26 maj 2014r.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Czynna pn-pt w godzinach 8:00-16:00
Rejestracja tel. (58) 686-06-82

Pracownia wyposażona jest w sprzęt medyczny marki Siemens o wysokiej indukcji pola magnetycznego 1,5.T. Zjawisko to daje możliwość najbardziej precyzyjnego zdiagnozowania schorzeń:

 • ośrodkowego układu nerwowego (mózg, rdzeń kręgowy, opony mózgowo-rdzeniowe, przysadka mózgowa),
 • układu kostno-stawowego,
 • narządów wewnętrznych jamy brzusznej (wątroba, trzustka)
 • i innych

Wykaz personelu

Lekarze

 • Kierownik Pracowni - Lek. Rafał Darecki specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Lek. Wojciech Rembarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Lek. Iwona Giełdon - specjalista radiolog
 • Lek. Maria Wegner - specjalista radiodiagnostyki
 • Lek. Iwona Rembarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Lek. Radosław Kołodziejczyk - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Technicy

 • Technik RTG - Wojciech Zalewski
 • Technik RTG - Jarosław Kalinka
 • Technik RTG - Maria Główczewska
 • Technik RTG - Wioletta Szarek

Pielęgniarki

 • Pielęgniarka - Dagmara Rostek
 • Pielęgniarka - Dorota Drozdowska

Przygotowanie do badania

 1. Bezwzględnym przeciwskazaniem do badania jest obecność ciał metalicznych w ciele Pacjenta ulegających namagnesowaniu- ferromagnetyków (odłamki, opiłki, niektóre klamry chirurgiczne, implanty wewnątrzuszne, wszczepione pompy insulinowe, klipsy metalowe stosowane dawniej) oraz klaustrofobia
 2. Przed badaniem należy usunąć ruchome elementy metalowe, np. takie jak: spinki, biżuteria, protezy zębowe, okulary, aparaty słuchowe.
 3. Nie ma konieczności pozostawać naczczo przed badaniem.
 4. W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pacjent otrzymuje na codzień.
 5. Na badanie należy przyjść w odzieży nie zawierającej elementów metalowych.
 6. Należy usunąć wszelkie kosmetyki ze skóry w zakresie badanym np. makijaż w przypadku badania głowy i twarzoczaszki.
 7. Na badanie należy przyjść ok. 15 minut przed czasem aby wypełnuc wymagane dokumenty i ankietę.

Należy ze sobą zabrać:

 1. W dniu badania należy dostarczyć aktualny wynik poziomu kreatyniny we krwi (nie starszy niż 30 dni).
 2. Obecnie stosowane implanty wykonane z tytanu oraz innych materiaów nieferromagnetycznych nie stanowią przeciwskazań do wykonania badania. Jednakże Pacjent powinien posiadać zaświadczenie lekarskie, że posiadane przez niego implanty nie stwarzają niebezpieczeństwa dla jego zdrowia i życia w czasie badania MR.
 3. Pełną dokumentację radiologiczną w zakresie badanego obszaru ciała tj.: USG, RTG, TK, MR (płyty CD lub klisze wraz z opisem) oraz karty informacyjne otrzymane przy wypisie ze szpitala.
 4. Dowód osobisty.
 5. Skierowanie od lekarza z aktualną datą wystawienia.

Wynik należy odebrać osobiście bądź przez osobę upoważnioną do odbioru wyniku. Druk upoważnienia dostępny jest w pracowni rezonansu magnetycznego

Nie badamy pacjentów (przeciwwskazania bezwzględne):
 • z klipsami na tętniakach naczyń mózgowych, które nie mają atestu, czyli założonych przed 2000 rokiem( chyba, że pacjent dostarczy atest na tego typu klipsy).
 • z wszelkimi stymulatorami czyli rozrusznikami serca, kardiowerterami-defibrylatorami, bio- i naurostymulatorami, implantami ślimakowymi, pompami infuzyjnymi lub pozostawionymi przewodami po rozrusznikach serca
 • z ciałami metalicznymi w gałkach ocznych
 • z implantami w tkankach miękkich zawierającymi elementy magnetyczne
 • z zastawkami komorowo-otrzewnowymi
 • z ferromagnetycznymi klipsami metalowymi na tętnicy szyjnej
 • z implantami stomatologicznymi o właściwościach magnetycznych
 • z klipsami założonymi endoskopowo do przewodu pokarmowego
 • z ortopedyczną stabilizacją zewnętrzną

Możemy badać pacjentów(materiały bezpieczne lub przeciwskazania względne):

 • z klipsami tytanowymi wyprodukowanymi po 1995 roku
 • ze stentami, by-passami od 6 tyg. po zabiegu
 • z zastawkami sztucznymi serca firmy CarboMedic
 • z implantami w kręgosłupie
 • z metalowymi wszczepami ortopedycznymi
 • z protezami stawów
 • ze szwami skórnymi

Zalecenia po badaniu MR z użyciem środka kontrastowego

   W ciągu 24h po badaniu należy wypić więcej płynów obojętnych w miarę możliwości (wskazane wypicie do 8 szklanek wody niegazowanej).

  Dane kontaktowe:
  Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne V
  ul. Piechowskiego 36
  83-400 Kościerzyna
  Administracja tel./fax (58) 680 08 50


  Rejestracja (58) 686 06 82
  e-mail: mcm.koscierzyna@euromedic.pl