Laboratorium Mikrobiologiczne
(np. obecność wirusa SARS-CoV-2)

    
     
 

Laboratorium Analityczne
(np. morfologia krwi)

 

                             W celu sprawdzenia wyniku należy:  
   1. Wybrać właściwe laboratorium.  
   2. Podać „kod użytkownika” -  to nr PESEL.  
   3. Podać hasło - to 9-cyfrowy numer zlecenia,
     który pacjent otrzymał od pracownika przyjmującego zlecenie.
 
   4. Kliknąć w pole "Nie jestem robotem" - to weryfikacja reCAPTCHA.  
   5. Kliknąć właściwe obrazki zgodnie z poleceniem.  
   6. Kliknąć przycisk "Zweryfikuj".  
   7. W przypadku poprawnej weryfikacji kliknąć przycisk "OK",
    gdy nie jest poprawna powtórzyć weryfikację.
 
     
 

Przewidywany czas oczekiwania na wynik zależy od
rodzaju wykonywanego badania,
O szczegółach pacjent zostanie poinformowany w
momencie przyjmowania zlecenia badania.
Wyniki badań dostępne są on-line przez 30 dni.