Drukuj

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. został laureatem XXIV edycji Konkursu, którego celem było wyłonienie lidera odporności organizacyjnej 2021 roku.

Od blisko ćwierć wieku nagrody przyznawane są przedstawicielom firm wyróżniających się jakością w zarządzaniu oraz ofertą towarów i usług na najwyższym poziomie. Pomorska Nagroda Jakości jest prestiżowym wyróżnieniem w środowisku pomorskiego biznesu. W 2021 roku wyróżnienie jako "laureat 1°" w kategorii Organizacji publicznych zdobył Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

W dniu 25.05.2022r. w Sali Teatralnej Domu Technika NOT w Gdańsku odbyła się Gala Pomorskiej Nagrody Jakości organizowana przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

Uhonorowanie laureatów XXIV edycji Konkursu zostało poprzedzone interesującymi wystąpieniami przedstawicieli nauki, ekspertów z dziedziny zarządzania jakością w ramach konferencji naukowo-technicznej „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”. Prof. dr hab. inż. Piotr Grudowski z Politechniki Gdańskiej zreferował „kierunki rozwoju norm dotyczących systemów zarządzania”, a prelekcje dotyczącą „Promowania najlepszych praktyk wsparcia innowacji w województwie pomorskim” wygłosiła dr Karolina Lipińska Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. O rezyliencji czyli koniecznej fazie doskonałości organizacyjnej mówiła prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Jako laureat konkursu o wystąpienie dotyczące odporności organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. w czasie nieprzewidzianych zagrożeń została poproszona Marzena Mrozek Prezes Szpitala. W czasie prezentacji przedstawiono działania Szpitala, metody oraz narzędzia, które pozwoliły na osiągnięcie wymiernych rezultatów i przełamanie barier utrudniających realizację zamierzonych celów w czasie panującej pandemii Covid-19.

-W kościerskim szpitalu czas pandemii Covid-19 potwierdził, że mimo niezwykle wymagających warunków pracy „daliśmy radę”! To zasługa wszystkich pracowników szpitala w tym personelu medycznego, rehabilitacyjnego, diagnostycznego, pomocniczego, pracowników technicznych i administracji, żołnierzy oraz naszych wolontariuszy. Dzisiejszy sukces jest również owocem dobrej współpracy i wsparcia otrzymanego ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego, służb ratunkowych i innych organizacji na których pomoc mogliśmy liczyć trudnych dla nas chwilach. Wszyscy wspólnie działaliśmy na rzecz utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego naszego regionu. To dzięki pracy personelu, toczonym rozmowom, sprawnej komunikacji, zarządzaniu zmianą oraz dostosowywaniem się do nowych wyzwań, otrzymaliśmy dziś wyróżnienie, które będzie dla nas potwierdzeniem, że "warto było"- mówiła Marzena Mrozek Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o.

Previous Next Play Pause
1 2 3