Drukuj

Minister Jarosław Duda odwiedził Zakład Rehabilitacji oraz Oddział Neurologii. W Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu,

działa­jących na obszarze pomocy społecznej. Tematem spotkania były zmiany w ustawie o pomocy społecznej, zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, standardy obowią­zujące w pomocy społecznej oraz reorganizacja Pańs­twowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Odsłony: 1324