Drukuj

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Społecznej, która podczas tej kadencji liczyć będzie jedenastu członków. W tym gronie jest pięć osób, które funkcję tę pełniło także poprzednio - są to Barbara Błaszkowska, 

Maria Labuda, Władysława Łangowska, Stanisław Gierszewski oraz Dariusz Męczykowski. Obok nich członkami Rady zostali również Justyna Durzyńska, Alicja Kirstein, Jerzy Barzowski, Waldemar Bonkowski, Stanisław Małachowski i Marcin Modrzejewski.

Przewodniczącym Rady Społecznej kościerskiego Szpitala, podobnie jak poprzednio, będzie Dariusz Męczykowski, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Stanisławowi Gierszewskiemu. Sekretarzem Rady została z kolei Władysława Łangowska, dla której jest to już trzecia kadencja.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady podjęli kilka uchwał dotyczących bieżącej działalności Szpitala oraz przyjęli regulamin.

Odsłony: 1956