Aktualności

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzyma dofinansowanie w ramach projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno-szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób

Czytaj więcej...

Władze gminy Liniewo przekazały Szpita­lowi Specjalistycznemu w Kościerzynie w formie darowizny sprzęt medyczny. Są to dwa wózki inwalidzkie oraz cztery bal­koniki.

Czytaj więcej...

Dnia 5 stycznia br. lekarze Oddziału Chirurgicznego, którym kieruje dr n med. Roman Marczewski, wykonali pierwszą w naszym szpitalu operację jednoczasowego usunięcia

Czytaj więcej...

Studentki pierwszego roku pielęg­niarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zakończyły praktyki w Szpitalu Specjalistycznym w Koście­rzynie. Poznały od kuchni pracę pielęgniarek oddziałowych i zapoz­nały się z metodami zarządzania szpitalem.

Czytaj więcej...