Drukuj

Wysokość kapitału zakładkowego Spółki wynosi 110 006 000,00 zł

2020 r. Sprawozdanie finansowe Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. 

2019 r. Sprawozdanie finansowe Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. 

2018r. Sprawozdanie finansowe Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2020r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2018r.

Odsłony: 6615