Drukuj

„Pomorskie Wspiera”

Samorząd Województwa Pomorskiego w trosce o zdrowie mieszkańców regionu rozpoczął realizację projektu pn.: „Pomorskie Wspiera”.

Ideą projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19 poprzez objęcie wsparciem 3000 mieszkańców województwa pomorskiego, którzy:

W ramach programu „Pomorskie Wspiera” funkcjonuje Centrum Informacyjno-Koordynacyjne VOLONTARIUS , które odpowiada za prawidłową realizację programu i wsparcie w zakresie organizacji pomocy dla uczestników projektu.

218111245_4327825183906954_6093996101342092958_n.jpg241419957_588810945478612_1859072414710934400_n.jpg

 

Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowany Indywidualny Plan Wsparcia, dostosowany do potrzeb uczestnika w zakresie liczby i rodzaju form wsparcia.

Dla uczestników projektu zapewniono kompleksowe wsparcie, w ramach którego istnieje możliwość:

Do projektu można zgłosić się:

lub

Prowadzona jest rekrutacja dla osób zainteresowanych wsparciem akcji. Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby wspólnie z nami działać na rzecz realizacji założeń projektu „Pomorskie Wspiera” podejmując działania społeczne w formie indywidualnej pomocy na rzecz osób potrzebujących i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Współpracujemy również z podmiotami: Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 6. Integracja, działanie 6.2. Usługi społeczne, poddziałanie: Rozwój usług społecznych).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://cik-volontarius.pl/

Odsłony: 510