PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W DZIERŻĄŻNIE

58 687 19 03     Sekretariat Główny

887 780 194      Sekretariat Główny

58 681 27 33     Faks