Lekarz Kierujący Oddziałem ZOL

lek. med. Zbigniew Haberka

Pielęgniarka Oddziałowa

Lucyna Łuszczka

Jolanta Steinka

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, a nie wymagające hospitalizacji. Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji powinny zawierać:

  • Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
  • Wyniki niezbędnych badań (morfologia, kreatynina, GFR., elektrolity, CRP, w przypadku odleżyn- wymaz z rany, w przypadku Pacjentów kierowanych bezpośrednio ze szpitala, wymaz z nosa i odbytu)
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu)
  • Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub pielęgniarkę ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa (druk w załączeniu)
  • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja o przyznaniu  renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu oraz oświadczenie, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w ZOL, nie są objęte ani obciążone prawami osób trzecich.
  • Kwalifikację pielęgniarską - Karta oceny stanu samoobsługi pacjenta ( druk w załączeniu)
  • Skierowanie do ZOL (wystawia lekarz rodzinny lub opiekujący się aktualnie w Szpitalu)
  • Wcześniejsza dokumentacja medyczna (karty informacyjne).

Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi 70% świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Na mocy uchwały Zarządu nr 38/2019 z dnia 22 października 2019r. wprowadzono do cennika opłatę za udzielane świadczenia dodatkowe inne niż finansowane ze środków publicznych. Kwota świadczenia określona jest w cenniku Spółki.

Komplet druków dokumentacji w formacie PDF do pobrania i wypełnienia:

ZOL - Dzierżążno

Załączniki do pobraniaDOKUMENTACJA ZOL

Wyniki badań zgodnie z wykazem niezbędnych badań należy złożyć wraz z wniosek o przyjecie do ZOL

Kontakt:

tel. sekr.: 58 687 19 43;  gab. lekarski 58 687 19 41

fax (58) 681 27 33

Sekretariat oddziału: 887 780 318

E-mail: sekzol [DOT] placowka [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl    

Informacje na temat płatności:

Płatności za pobyt pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, należy dokonywać na konto Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 54 8328 0007 2001 0006 2848 0008
Jako tytuł przelewu za pobyt w ZOL należy wpisać imię i nazwisko osoby przebywającej na oddziale.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Na zdjęciach: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I - zakończony remont luty 2022r.