Pracownia prowadzi diagnostykę echokardiokraficzną dla wszystkich oddziałów i poradni szpitalnych.

Pracownia wykonuje również badania: echokardiograficzne, holterowskie i testy wysiłkowe w trybie odpłatnych świadczeń medycznych w godzinach popołudniowych.

Pracownia obsługiwana jest przez lekarzy oddziału kardiologii.