INFORMACJA W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU KIEROWANIA PACJENTÓW DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNIECZEGO PSYCHIATRYCZNEGO
W DZIERŻĄŻNIE

psychiatryczny

 

  1.   Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny przyjmuje pacjentów, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń psychiatrycznych, a nie wymagają leczenia w szpitalu psychiatrycznym

  2. Pacjenci ubiegający się przyjęcie do ZOL Psychiatrycznego muszą być ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia

  3. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL Psychiatrycznego, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub zakład opieki zdrowotnej

Pacjenci kierowani do ZOLP powinni dostarczyć kserokopię dokumentacji leczenia psychiatrycznego. Nie dotyczy to pacjentów kierowanych bezpośrednio ze szpitala psychiatrycznego.

Badania w kierunku MRSA:

  • w przypadku pacjentów przyjmowanych w trybie planowym z innych szpitali lub ośrodków opieki społecznej wymagane jest przedstawienie aktualnych (3 dni przed planowym przyjęciem) wyników badań w kierunku nosicielstwa MRSA

Przyjęcia pacjentów do ZOLP będą się odbywały po dokonaniu oceny nadesłanej dokumentacji.  W razie wątpliwości, po osobistej konsultacji w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym termin konsultacji będzie ustalony indywidualnie.

Przyjęcia do ZOLP odbywają się po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku:

wtorki od godz. 13 do 14,

piątki od godz. 11 do 13

Prosimy o zaopatrzenie pacjenta w rzeczy niezbędne w życiu codziennym tj. przybory toaletowe, odzież (także wierzchnią).

Kontakt

Lekarz Kierujący Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym

lek. med. Krzysztof Murawski 58 687 19 54

Sekretariat

58 687 19 80

Punkt pielęgniarski

58 687 19 50

Fax: 58 681 27 33  

E-mail: lekzolp [DOT] placowka [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl

Adres :

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Dzierżążnie
ul. Szpitalna 36
83 - 332 Dzierżążno

  

 Komplet druków dokumentacji w formacie PDF do pobrania i wypełnienia:

1. Co powinien zawierać komplet dokumentacji do ZOL P.pdf

2. Oświadczenie.pdf

3. Zaświadczenie lekarskie.pdf

4. Wywiad pielęgniarski.pdf

5. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL Ps.pdf

6. Informacja o oczekiwaniu na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej.pdf

7. Informacja dla rodziny

8. Dokumentacja ZOL

DSC 7240DSC 7245

Informacje na temat płatności:

Płatności za pobyt pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym należy dokonywać na konto Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 54 8328 0007 2001 0006 2848 0008
Jako tytuł przelewu za pobyt w ZOLP należy wpisać imię i nazwisko osoby przebywającej na oddziale.