Dotacje udzielone w 2019r. w ramach projektów UE:

  1. Projekt MOF w kwocie 2 483 119,55 zł
  2. Projekt Profilaktyka Reumatoloidalnego Zapalenia Stawów w kwocie 410 000,00 zł
  3. Projekt E-zdrowie w kwocie 2 985 839,81 zł
  4. Projekt SOR w kwocie 1 747 660,02 zł

 

Dotacje udzielone w 2019r. poza projektami:

  1. Gmina Miejska Kościerzyna - wkład własny partnera - projekt MOFw kwocie 174 697,00 zł
  2. Gmina Miejska Kościerzyna - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w kwocie 113 000,00 zł
  3. Urząd Gminy Kościerzyna - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w kwocie 84 046,00 zł
  4. Gmina Liniewo dotacja na aparaturę medyczną o/położniczo-ginekologiczny w kwocie 20 000,00 zł
  5. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - dotacja na sprzęt w kwocie 587 672,00 zł
  6. Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie na zakup ambulansu w kwocie 400 000,00  zł