Oddział Dzienny Chemioterapii

Prowadzimy leczenie chorych onkologicznych w trybie jednodniowym, tzn. pacjent otrzymujący leczenie w tym samamym dniu wypisywany jest do domu.

Oddział posiada 12 stanowisk do podawania chemioterapii oraz jedno łózko. Dysponujemy najnowszym sprzętem do podawania cytostyków.

Pacjenci do dyspozycji mają aneks kuchenny, biblioteczkę, darmową tv, wi-fi oraz zapewnione wyżywienie.

Podczas terapii Pacjent i jego rodzina mogą liczyć na wsparcie pychoonkologa oraz dietetyka klinicznego.

Oddział współpracuje m.in. ze Stowarzyszniem Kościerskie Amazonki, Fundacjami 3Maliny i Pokonaj raka.

Nad przebiegiem chemioterapii i stanem pacjentów czuwa wykwalifikowany personel medyczny.

Personel

Magdalena Sobala - Specjalista Onkologii Kliniczenej

Renata Kurek - Szewczyk - Specjalista Onkologii klinicznej i Chemioterapii Nowotworów, Lekarz Chorób płuc

Anna Kowalczyk - Onkolog Kliniczny, Radioterapeuta

Magdalena Sobala - Specjalista Onkologii Klinicznej

Bernadeta Brzeska - Pielęgniarka Oddziałowa mgr pielęgniarstwa 

Lucyna Łyczykowska - pielęgniarka

Izabela Krupa - Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego

Grażyna Brozis – Sygieda- Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego

Joanna Rusinowska- mgr pielęgniarstwa

Iwona Wiatr- sekretarka medyczna

Maria Prabucka- pracownik gospodarczy

Angelika Gruchała - pracownik gospodarczy

Każdy pacjent rozpoczynający chemioterapię otrzymuje poradnik dotyczacy postepowania w przypadku wystąpienia powikłań związanych z przyjmowaniem chemioterapii.

Kościerski Oddział Onkologii ściśle współpracuje z Gdyńskim Centrum Onkologii , kierując pacjentów na radioterapię w celu kontynuacji leczenia onkologicznego .

Oddział prowadzi badania kliniczne:

BADANIE 2 - MK- 3475-564

Randomizowane badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo doyczące stosowania pembrolizumabu (MK) - jako monoterapii w leczeniu adjuwantowym nowotworu nerki po nefrektomii ( KEYNOTE-564)

BADANIE 3- MK- 3475-811

Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównującej Transtuzumab w skojarzeniu z chemioterapią i Pembrolizamabem do Transtuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią i placebo, jako leczenie pierwszej lini u uczestników z HER2- dodatnim zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (KEYNOTE 811).

W strukturach Oddziału działa również Poradnia Onkologiczna.

Podstawowym zadaniem Poradni Onkologicznej jest diagnostyka i kwalifikacja chorych do leczenia.

Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie. Poradnia Onkologiczna bierze udział w Programie NFZ i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Realizowane są diagnostyczne pakiety onkologiczne (wstępny i pogłębiony) w ścisłej współpracy z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Patomorfologii i Pracownią Endoskopową.

Po ustaleniu rozpoznania w Poradni Onkologicznej planujemy leczenie onkologiczne, wykonujemy zabiegi operacyjne w ramach chirurgii onkologicznej, chirurgii urologicznej, ginekologii.

GODZINY PRACY PORADNI
Poniedziałek:  10:00-15:00
Wtorek:  10:00-15:00
Środa:  10:00-15:00
Czwartek:  10:00-19:00
Piątek:  10:00-15:00

 W Przyszpitalnej Poradni Onkologicznej rocznie udziela się blisko 7000 porad specjalistycznych.

Zajmujemy się rozpoznawaniem, leczeniem i kontrolą po leczeniu wszystkich chorób nowotworowych, a w szczególności:

 • raka piersi
 • raka płuca
 • nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi 
 • rak narządu rodnego
 • nowotwór jelita grubego
 • nowotworów urologicznych 
 • nowotworów skóry 
 • nowotworów kości i tkanek miękkich

 

Porad udzielają specjaliści:

 • radioterapeuci onkologiczni
 • onkolodzy kliniczni 
 • chirurdzy onkologiczni

Przydatne materiały:

Światowy Dzień Onkologii 2022

Rehabilitacja Onkologiczna