W sierpniu 2017 r. dr hab. Wojciech Makarewicz powołał fundację, której nadrzędnym celem jest wspieranie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej naszego szpitala.

- Postanowiłem pomóc oddziałowi, z którym związałem swoją zawodową przyszłość. Widzę, jak wielu pacjentom pomagamy, jak bardzo zaangażowany jest zespół, z którym pracuję. – mówił fundator - Zdiagnozowanie choroby nowotworowej to niestety przełom. Pacjenci onkologiczni są bardzo zogniskowani na swojej chorobie, podejmują z nią walkę, a my ich w tym wspieramy. Współczesna onkologia daje pełne możliwości wyleczenia pacjentów, diagnostyka jest coraz szybsza. Chcę, aby nasz oddział również wyglądem i atmosferą wspierał chorych.

Statut fundacji określa realizowanie głównego celu m. in. poprzez pomoc materialną w zakupach sprzętu, współudział przy wdrażaniu nowoczesnych technik leczniczych, szkolenie lekarzy i pielęgniarek, kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski o własne zdrowie oraz wrażliwości na najwcześniejsze objawy choroby nowotworowej. 

Do pierwszego zarządu zostali powołani:
a/ prezes – dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
b/ wiceprezes – dr n. med. Roman Marczewski

 STATUT FUNDACJI

Najprostszą formą pomocy jest wykonanie przelewu bankowego na numer konta fundacji:
44 1140 2004 0000 3602 7700 6639

fundacja szare