Pracownia urodynamiczna w chwili obecnej świadczy usługi wyłącznie w trybie odpłatnych świadczeń medycznych.

Pracownia urodynamiczna zajmuje się diagnostyką zaburzeń mikcji, np.:

- wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM),

- pęcherza nadreaktywnego itp.

Badanie trwa około kilkudziesięciu minut. Pacjent po badaniu opuszcza Szpital.

Kwalifikacja:

Pacjent zgłasza się do Koordynatora ds. Odpłatnych Świadczeń Medycznych, który to umawia termin badania. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku. Przed badaniem pacjentka zobowiązana jest do wykonania badania:

- ogólnego moczu z osadem,

- posiew moczu.

Przygotowanie do badania:

Przed badaniem u pacjentki wymaga się wypełnionego moczem pęcherza.  

Opłata za badanie wg. cennika.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z lekarzami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży – nr: 58 686 03 81.