Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzymał dotację finansową na przebudowę Kościerskiego Hospicjum Stacjonarnego.

W piątek  30.04.2021r. został podpisany akt notarialny stanowiący umowę darowizny pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej a Zarządem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Przekazane środki w ramach dotacji celowej są przeznaczone na realizację zadania dostosowania pomieszczeń po byłej pralni i kuchni Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego. Umowa została zawarta na kwotę 1.000.000,00zł.

Również Samorząd Województwa Pomorskiego w marcu br. w ramach prowadzonej polityki zdrowotnej, w celu poprawy jakości leczenia i pobytu w podmiotach leczniczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Pomorza, podjął decyzję o przekazaniu kwoty 1.100.000,00zł na cele związane z dostosowaniem pomieszczeń dla Hospicjum Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., w tym roboty budowlane, instalacyjne, sanitarne oraz wodnokanalizacyjne.

Modernizacja budynku na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego ma na celu zwiększenie bazy łóżkowej w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na usługi z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej w naszym regionie. Inwestycja zakłada adaptację pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitala, które stanowią osobny pawilon poza budynkiem głównym szpitala. Nowa lokalizacja Hospicjum w dalszym ciągu będzie znajdowała się obszarze funkcjonowania szpitala co zapewni możliwość udzielenia specjalistycznej opieki w każdym czasie bez konieczności przewożenia pacjenta do innej jednostki. Wejście do budynku będzie pozbawione barier architektonicznych ułatwiając tym samym dostęp do placówki osobom niepełnosprawnym. Zlokalizowanie pomieszczeń na parterze zapewni zarówno pacjentom jak i odwiedzającym łatwy dostęp do obiektu. W nowopowstałym Hospicjum będzie znajdywało się 9 sal dwułóżkowych i 2 sale jednołóżkowe, w tym 7 sal dwułóżkowych będzie miało bezpośredni dostęp do ogrodu zimowego o powierzchni 60m2. W chwili obecnej Hospicjum Stacjonarne znajduje się na II piętrze i dysponuje 12 łóżkami. Adaptacja pawilonu po byłej pralni i kuchni w celu przeniesienia działalności Hospicjum stwarza również możliwość na adaptację nowych pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych I Oddziału Kardiologicznego.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest jeszcze w tym roku.

180152872_160772225962770_1293831363697764398_n.jpg

Na zdjęciu: od lewej Marzena Barton Wiceprezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej, Piotr Duszyński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej, Marzena Mrozek Prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., Adam Gówczewski Wiceprezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.