Dnia 27.08.2021r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości Dyplomowania i Czepkowania Absolwentów kierunku Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Stosowanych w Chojnicach Wyższej Szkoły Bospodarki w Bydgoszczy.

Dla wielu osób ten dzień na długo pozostanie w pamięci jako niezwykłe poruszające przeżycie. Czepkowanie jest tradycyjną uroczystością zawodową, organizowaną po otrzymaniu absolutorium, jako potwierdzenie zdobycia wiedzy i dyplomu.

Czepki są oznaką wykonywanego zawodu, nosiły je pielęgniarki i położne podczas zajęć praktycznych. Symbolizują przynależność do określonych grup zawodowych i służbę ludziom, jak również zobowiązują do pielęgnowania tradycji zawodowych.
 
Do czasu Czepkowania Absolwenci nie mogą podjąć praktyki zawodowej. Od teraz kończąc pewien etap edukacji, jednocześnie rozpoczynają działalność zawodową z bagażem odpowiedniego przygotowania, kompetencjami i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania tego niezwykle ważnego zawodu.
 
Wszystkim Absolwentom życzymy, aby wiedza i umiejętności zdobyte podczas edukacji były w przyszłości doceniane, a wykonywana praca przynosiła satysfakcję i spełnienie.
 
 
 
Na zdjęciach: uroczystość Dyplomatorium kierunku Pielęgniarstwa Filii Kolegium Nauk Stosowanych w Chojnicach Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy