W dniu 25.01.2022r. w siedzibie starostwa powiatowego w Kościerzynie Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. Marzena Mrozek podpisali umowę dotacji na zakup nowej karetki.

Zgodnie z umową Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. otrzyma 445.000,00zł na zakup ambulansu klasy C, czyli najbardziej zaawansowanego rodzaju ambulansu, skonstruowanego i wyposażonego do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Przekazane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. dysponuje 5 zespołami ratownictwa medycznego. Personel stanowiący obsadę karetek systemowych składa się z lekarzy, pielęgniarzy systemowych oraz ratowników medycznych. Obecnie w ramach działania systemu Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. posiada 5 karetek systemowych wchodzących w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego z czego 2 karetki typu „P” (podstawowa z obsadą 2 osób, w tym: ratownika medycznego lub pielęgniarza specjalisty oraz ratownika medycznego kierowcy) funkcjonują jako karetki dodatkowe pozostające w gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 12 godzin na dobę. Karetki uruchomione zostały na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego, w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenia dostępności do pomocy medycznej w okresie trwania pandemii. Dedykowane pojazdy wchodzą w skład dotychczasowego taboru karetek stanowiących rezerwę dla obecnie funkcjonujących karetek systemowych.

W związku ze specyfika regionu w tym ilością interwencji, ukształtowaniem terenu jak i odległości, jakie ratownicy muszą niejednokrotnie przebyć celem ratowania życia i zdrowia pacjentów pojazdy wchodzące w skład floty szpitala szybko ulegają wyeksploatowaniu. Średnio w ciągu miesiąca karetka pokonuje 3.500-4.000km. Warto podkreślić, że w czasie pandemii karetki systemowe otrzymywały więcej zgłoszeń jak również pokonywały znacznie większe odległości wynikające z konieczności transportu pacjentów do innych odległych szpitali. Ponadto na ich kondycji wyraźnie odbiła się konieczność wykonywania częstych dezynfekcji przy użyciu silnie działających środków chemicznych zwalczających wirusa SARS Cov-2. W takich warunkach zarówno sprzęt medyczny jak i tabor samochodowy szybciej traci swoją żywotność, wymagając tym samym wymiany czy częstego serwisowania z uwagi na występujące uszkodzenia.

Wymiana ambulansu medycznego w znacznym stopniu poprawi infrastrukturę wyposażenia ZRM szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w tym przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” jak również zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz poprawi komfort pracy medyków.

podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
podpisanie umowy dotacji na nowy ambulans
Previous Next Play Pause
1 2 3 4