Kolejna umowa dotacji celowej na budowę Hospicjum została podpisana.

 

Gmina Stara Kiszewa postanowiła przekazać środki finansowe w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.”.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. tworzy nowoczesne i w pełni dostosowanego do potrzeb osób terminalnie chorych i ich rodzin Hospicjum Stacjonarnego. Szacowany koszt inwestycji na ten moment wyniesie ok 4,5mln zł.

Zgodnie z podpisaną umową Gmina Stara Kiszewa przekazuje na ten cel 70.000,00zł.

Obszar inwestycji to prawie 700 m2. Modernizacja budynku na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego ma na celu zwiększenie bazy łóżkowej w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na usługi z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej w naszym regionie. Inwestycja zakłada adaptację pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitala, które stanowią osobny pawilon poza budynkiem głównym szpitala.

Nowa lokalizacja Hospicjum w dalszym ciągu będzie znajdowała się obszarze funkcjonowania szpitala co zapewni możliwość udzielenia specjalistycznej opieki w każdym czasie bez konieczności przewożenia pacjenta do innej jednostki. Wejście do budynku będzie pozbawione barier architektonicznych ułatwiając tym samym dostęp do placówki osobom niepełnosprawnym. Zlokalizowanie pomieszczeń na parterze zapewni zarówno pacjentom jak i odwiedzającym łatwy dostęp do obiektu. W nowopowstałym Hospicjum będzie znajdywało się 9 sal dwułóżkowych i 2 sale jednołóżkowe, w tym 7 sal dwułóżkowych będzie miało bezpośredni dostęp do ogrodu zimowego o powierzchni ponad 60m2. W chwili obecnej Hospicjum Stacjonarne znajduje się na II piętrze i dysponuje 12 łóżkami.

Nowe Hospicjum Stacjonarne w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. ma istotne znaczenie w zakresie poprawy jakości leczenia i pobytu pacjentów hospicyjnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu. Ze względu na społeczny charakter przedsięwzięcia, pragniemy włączyć w tworzenie Hospicjum jak największą część społeczności lokalnych w tym firmy prywatne.

W tym celu zostało utworzone specjalne konto dedykowane wsparciu na rzecz realizacji zadania pn.” Dostosowanie części pomieszczeń parteru w budynku po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o.".

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna

PKO BP 81 1020 1811 0000 0202 0385 0401

-BUDUJEMY HOSPICJUM-

Razem możemy zrobić więcej dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszego regionu. Serdecznie dziękujemy za każdą wpłaconą cegiełkę!

hospicjum wizualizacja

Na zdjęciach: Wizualizacja realizacji projektu „Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.” - materiał promocyjny