Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać pomoc w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) oferuje sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Kto może skorzystać z pomocy?

Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością
i spełniasz łącznie następujące warunki:

a)     Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny,
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b)     posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany
w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania
o niepełnosprawności.

Na co jest pomoc finansowa?

Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co to są wyroby medyczne?

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Szczegółowe informacje w języku polskim i ukraińskim dostępne są do pobrania poniżej:

ULOTKA INFORMACYJNA