Rozmowy miały na celu omówienie występujących zagrożeń i wspólne opracowanie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W dniu 19.09.2022r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie przy współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o., w którym wzięli udział przedstawiciele  kościerskiej Komendy Policji, delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Kościerzynie, a także dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu kościerskiego, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką zdrowia psychicznego. Merytoryczne rozmowy  dotyczyły umocnienia współpracy kościerskiego szpitala z placówkami działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Moderatorem spotkania była Aleksandra Szulman-Wardal kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o., która przedstawiła m.in. oferowane wsparcie w ramach funkcjonowania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach I stopnia referencyjności.  Zwróciła szczególną uwagę na konieczność współpracy i istotne znaczenie funkcjonowania terapeuty środowiskowego, będącego łącznikiem pomiędzy wszystkimi ośrodkami, placówkami, które pracują na rzecz danego dziecka.

- w funkcjonujących od 1 kwietnia 2021 roku Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i Młodzieży, pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry psychologów, terapeutów środowiskowych oraz psychoterapeutów w zakresie porad psychologiczno-diagnostycznych, psychoterapii zarówno indywidualnej, grupowej jak i rodzinnej. Ponadto prowadzone są sesje wsparcia psychospołecznego i niezwykle ważne w dzisiejszych czasach wizyty środowiskowe. Co należy podkreślić swoim działaniem ośrodki nie ograniczają się do pomocy jednostce lecz oddziałują na cały system rodzinny – mówiła dr Aleksandra Szulman-Wadal.

Spotkanie oraz prowadzone rozmowy pozwoliły na określenie niezbędnych obszarów współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, których celem ma być bardziej skuteczne wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz jednoczesne zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.

W głównej mierze spotkanie nawiązywało do obchodzonego 10 września Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. W trakcie rozmów sporo uwagi poświęcono próbom samobójczym, na które decyduje się coraz więcej młodych osób. Przedstawione zostały  wyniki określające wzrost zachowań samobójczych wśród młodych ludzi.

-W 2021 tych działań było aż 1496 wśród dzieci i nastolatków poniżej 18 roku życia. Niestety aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku do 2020r. jest to wzrost o 77% wszystkich zachowań samobójczych oraz 19 % śmierci samobójczych. To pokazuje jak młodzież nie radzi sobie z problemami życia codziennego i jak dużo pracy jest jeszcze przed rodzicami a jednocześnie przed nami jako grupą wspierającą i doradczą. – alarmowała podczas spotkania Alicja Żurawska starosta kościerski.

Na zakończenie zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy szpitalem a powiatowymi placówkami oświatowymi, będące jednym ze środków prowadzących do wypracowania jak najlepszych metod skutecznego przeciwdziałania próbom samobójczym wśród dzieci i młodzieży oraz opieki psychologicznej.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9