Innowacyjną operację przy użyciu lapa­roskopu przeprowadzili lekarze w kościer­skim szpitalu. - Operacja polegała na przeprowadzeniu jednego cięcia za­miast trzech, jak to ma miejsce podczas zabiegu

laparoskopowego usunięcia pę­cherzyka żółciowego - powiedział dr Wojciech Makarewicz, chirurg ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Za­letą tego dostępu jest lepszy efekt kosmetyczny, mała inwazyjność, krótszy okres pobytu w szpitalu i rekon­walescencji oraz mniejsza liczba powikłań.