DUŻA SCENA

 • 10.00 Msza Święta - oprawa muzyczna chóru Parafii Zmartwychwstania Pańskiego pod Dyrekcją jana Zamkowskiego
 • 11.00 Otwarcie Festynu z okazji Kubileuszu X-lecia działalności Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
  • Wystapienie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
  • Wystąpienie zaproszonych gości
 • 12:00 - 12:20 Występ zespołu góralskiego "WARTA" z Czarnego Dunajca
 • 12.30 TAŃCE KASZUBSKIE w Wykonaniu Grupoy Dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna z Kościerskiego Domu Kultury - choreografię przygotowała Anna Liedeke
 • 12.45 Żeński Chór Kameralny I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie, działający przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie pod Dyrekcją Jana Zamkowskiego
 • 13.05 Turniejowa Grupa Dziecięca Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna Kościerskiego Domu Kultury - polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej
 • 13.20 Prezentacja działalności Powiatowego Centrum Szkolenia Wodnego
 • 14.00 Występ Zespołu Tańca Nowoczesnego "Paradise" działającego przy Domu Kultury w Karsinie kierowany przez panią Iwonę Laska.
 • 14.20 Szantowanie w wykonaniu zespołu młodzieży przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie pod kierunkiem p. MArcina Magdziara.
 • 15.00 Zespół Pieśni i Tańca "Młoda Kościerzyna" działający przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie w Zespole Szkół Publicznych nr 3. Zespół prowadzi p. ALicja Prądzińska i Jan Wera.
 • 15.20 Występ zespołu muzycznego
 • 16.00 Klub Sportowy Karate - na scenie pokazy walk wschodnich - prowadzi p. Wojciech Mrowiński
 • 16.30 Oficjalne zamknięcie festynu

MAŁA SCENA

 • 13.00 - 14.30 Konkursy dla dzieci , prowadzi pani Beata Widzińska
 • 14.30 Nordic Walking - jako aktywny sposób spędzania czasu, grupę prowadzi p. Gabriela Heksel.
 • 15.00 Pokaz Aerobiku grupy przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Gminy Kościerzyna pod kierunkiem p. Moniki Wolik.

ZA DUŻĄ SCENĄ

 • 12.00 Tor pszeszkód oraz ścianka wspinaczkowa - prowadzi grupa "Military Team".

BOISK

 • 12.00 Mecz piłki nożnej (drużyna Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie VS. drużynie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie) o Puchar Dyrektora Szpitala
 • 13.15 Mecz piłki siatkowej (drużyna Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie VS. drużynie Powiatowego Centrum Młodzieży) o Puchar Starosty Powiatu Kościerskiego
 • 14.00 Mecz piłki koszykowek drużyna Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie VS. Drużynie Powiatowego Centrum Młodzieży o Puchar Drektora Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie
 • 15.00 Mecz piłki ręcznej VKS PMC "LIS" Kościerzyna VS. PCM Graczyn trenerzy

PRZYSTAŃ

 • 12.00 regaty na Jeziorze Garczyn
 • 14.00 Pokaz ratownictwa wodnego w ykonaniu Ratowników Drużyny WOPR przy PCM Garczyn oraz prezentacja szkółki żeglarskiej.

STRZELNICA

 • 12.00 - 14.00 Strzelanie o Szablę Starosty Kościerskiego. Organizowane przez Bractwo Kurkowe Kościerzyna.