W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie spotkali się członkowie Rady Społecznej tej placówki. Pierwszym punktem obrad było zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

- Sprzęt ten jest bardzo drogi, dlatego też wybraliśmy tańszy wariant, czyli w tym przypadku dzierżawę urządzeń od którejś w firm - mówi Andrzej Steczyński, dyrektor kościerskiego szpitala. - Nim jednak dojdzie do przetargu, zgodę na dzierżawę musi wyrazić najpierw Zarząd Województwa.

Podczas spotkania najwięcej czasu poświęcono jednak problemom bieżącym, a w szczególności tym, które wiążą się ze zmianą przepisów dotyczących godzin pracy. Od przyszłego roku lekarzom nie będzie wolno pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Problem jest tym większy, że stanowisko związku zawodowego lekarzy jest takie, iż bez kolejnych podwyżek nie będzie możliwe podpisanie klauzuli opt-aut (zakłada ona, że pracownik może wyrazić na piśmie zgodę na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin na tydzień w 4-miesiecznym okresie rozliczeniowym, co będzie oznaczało, że będzie dłużej pracował, ale za większe pieniądze, gdyż czas przepracowany ponad normę będzie płacony jak za nadgodziny).

- W tej sprawie wraz z Dariuszem Męczykowskim, przewodniczącym Rady Społecznej będziemy musieli spotkać się z marszałkiem województwa, by uzyskać zgodę na podjęcie stosownych decyzji - dodaje dyrektor Andrzej Steczyński. - Na razie wiemy tylko tyle, że czasu jest mało i brakuje konkretów.