Aktualności

Ponad sześćdziesięciu fizjoterapeutów, dziewięciu masażystów, pięciu specjalistów fizjoterapii oraz szesnastu lekarzy rehabilitacji medycznej – Zakład Rehabilitacji oraz Oddziały Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie wraz z Placówką zamiejscową w Dzierżążnie rosną w siłę.

W tym tygodniu odbyło się spotkanie dotyczące szeroko zakrojonych działań w zakresie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Omówiona została aktualna sytuacja na oddziałach oraz w zakładzie – wyznaczone zostały również plany na przyszłość.

- Rehabilitacja stanowi istotny zakres świadczonych przez nas usług. Fizjoterapia na oddziałach jest niezbędnym elementem leczenia. Oddziały Rehabilitacji Ruchowej, Dziecięcej ale także Ortopedii, Neurologii czy Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - w każdym z tych miejsc fizjoterapeuta pełni ważną rolę. – tłumaczyła Marzena Mrozek Prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. – Mówimy tu o pracy z pacjentami w ramach oddziałów czyli pobytu stacjonarnego – nie zapominamy jednak o pacjentach ambulatoryjnych, dochodzących – z myślą o nich przeprowadzamy obecnie kompleksowy remont Zakładu Rehabilitacji, który przeniesie się z głównego budynku do kompleksowo wyremontowanych pomieszczeń. Modernizacja obiektu już ruszyła a prace przebiegają etapami. – dodała.

W połowie roku pacjenci korzystający z rehabilitacji będą mieli do dyspozycji nowe sale do fizykoterapii, hydroterapii, dużą salę kinezyterapeutyczną oraz co niezwykle ważne - indywidualne gabinety do ćwiczeń i masażu realizowane w ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowej obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, również w zakresie rehabilitacji powikłań po chorobie COVID-19.

- Pragnę podkreślić, że jako szpital jesteśmy ośrodkiem akredytacyjnym. Zapewniamy cztery miejsca specjalizacyjne dla lekarzy rezydentów chcących rozpocząć specjalizację z rehabilitacji medycznej. – zwróciła uwagę lek. med. Tamara Krzymińska specjalista rehabilitacji medycznej Koordynator Oddziałów Rehabilitacji. – W naszych strukturach działa pięć oddziałów rehabilitacji stacjonarnej. Łącznie dysponujemy blisko dwustoma łóżkami rehabilitacyjnymi dla pacjentów, co czyni nas jednym z największym ośrodków rehabilitacyjnych na Pomorzu. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie jest odpowiednim miejscem do rozpoczęcia specjalizacji lekarskiej i realizacji swoich planów zawodowych związanych ze stale rozwijająca się rehabilitacją medyczną. Z uwagi na szeroki wachlarz możliwości lekarz rezydent będzie miał perspektywę sprawdzenia się i rozwoju na wielu płaszczyznach – rehabilitacji dziecięcej, kardiologicznej, neurologicznej czy ogólnoustrojowej. – dodała.

Nowe inicjatywy

- Wdrażamy nowe projekty, które powinny być standardem, a niestety nie są. Cieszy mnie, że przy wsparciu fizjoterapeutów ale i kadry kierowniczej oddziałów będziemy wdrażać program prehabilitacji dla naszych pacjentów. Dzięki temu, wszyscy pacjenci jeszcze przed zabiegiem operacyjnym będą mieli możliwość spotkania z fizjoterapeutą, który przeprowadzi pełen instruktaż fizjoterapeutyczny. Wytłumaczy w jaki sposób ćwiczyć po zabiegu aby ułatwić mu powrót do sprawności – mówił Liwiusz Schroeder Kierownik Zakładu Rehabilitacji.

Prehabilitacja ma na celu poprawę jakości opieki świadczonej podczas procesu terapeutycznego. Jej poszczególne elementy, wdrożone na samym początku leczenia mają na celu uzyskanie lepszego stanu ogólnego organizmu, zmniejszając dolegliwości bólowe, poprawić jakość życia na każdym etapie leczenia i w efekcie uzyskać możliwie najlepszy stan zdrowia pacjenta.

Składa się na niego przygotowanie żywieniowe, wsparcie psychologiczne, rezygnacja z nałogów oraz fizjoterapia. Instruktaż fizjoterapeutyczny polega na nauce odpowiedniego toru oddechowego czy wydawałoby się prozaicznych czynności takich jak wstawanie z łóżka po zabiegu czy stabilizacja powłok brzusznych przy kaszlu.

- Rehabilitacja jest istotnym elementem tak zwanej medycyny okołooperacyjnej. Cieszymy się, że w ramach współpracy z Zakładem Rehabilitacji będziemy realizować projekt prehabilitacji jako pierwsi w szpitalu. – mówił dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. – Do opieki lekarskiej, wsparcia psychologów i dietetyków jeszcze przed zabiegiem dołącza również fizjoterapia.

Warto podkreślić, że kolejnym oddziałem, na którym planujemy wdrożyć instruktaż przedzabiegowy będzie Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Obecnie jesteśmy na etapie przeorganizowania struktury pracy oddziału, tak aby każdy pacjent jeszcze przed zabiegiem operacyjnym miał możliwość spotkania z fizjoterapeutą wynikiem czego będzie zwiększenie efektywości rehabilitacji pacjenta.

Rehabilitacja onkologiczna

Na spotkaniu podjęto również temat związany z rehabilitacją onkologiczną, która powinna obejmować wszystkich pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej, niezależnie od rodzaju nowotworu złośliwego i stopnia jego zaawansowania, w każdej fazie choroby, a także na każdym etapie jej leczenia, niezależnie od stosowanej metody.

- Zapominamy o tym, że każdy pacjent z rozpoznaniem onkologicznym, również po zakończonym leczeniu powinien być objęty rehabilitacją. Rehabilitacja onkologiczna skierowana jest do pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym. Po zakończeniu leczenia, kiedy lekarz zezwoli na uczestnictwo w rehabilitacji i bez względu na to kiedy choroba była rozpoznana (mogą to być pacjenci świeżo po wyleczeniu jak i pacjenci, którzy byli leczeni wiele lat temu) pacjent powinien skorzystać z tej formy terapii. Pacjenci onkologiczni mają do tej formy terapii bardzo łatwy dostęp – wystarczy skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty w ramach Poradni AOS a czas oczekiwania na rehabilitację to od dwóch do czterech tygodni. – poinformowała lek. Tamara Krzymińska.

W ramach rehabilitacji onkologicznej pacjent może skorzystać z ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą, masażu, drenażu limfatycznego ale także ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ponieważ w ramach Narododowej Strategii Onkologicznej Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie pozyskał środki na zakup między innymi robota rehabilitacyjno-diagnostycznego z elektromiografem, 8-stanowiskowego systemu z automatycznym pomiarem ciśnienia czy multisensorycznego systemu terapeutycznego.

Stawiamy na rehabilitację

- Rehabilitacja medyczna i fizjoterapia odgrywają w naszym życiu coraz większą rolę – naszym zadaniem jest propagować zdrowy styl życia, wykonywanie ćwiczeń ruchowych właściwie każdego dnia dlatego w naszych działaniach – stawiamy na rehabilitację – stwierdziła na zakończenie spotkania Marzena Mrozek.

 

IMG_1383-min
IMG_1385-min
IMG_1390-min
IMG_1392-min
IMG_1399-min
IMG_1403-min
IMG_1413-min
IMG_1419-min
IMG_1422-min
IMG_1425-min
IMG_1430-min
IMG_1433-min
IMG_1437-min
IMG_1460-min
IMG_1469-min
IMG_1482-min
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

logo reh

Nazwa projektu: Dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowej obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, również w zakresie rehabilitacji powikłań po chorobie COVID-19

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Priorytet: XIII Odbudowa i odporność (REACT-EU)
Działanie: 13.02.Ochrona zdrowia - REACT-EU

Okres realizacji rzeczowej projektu: od 13.07.2022 r. do 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 11 000 000,00 PLN
Dofinansowanie UE: 11 000 000,00 PLN

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości oferowanych usług medycznych w obszarze rehabilitacji, w tym również rehabilitacji pacjentów z powikłaniami po chorobie COVID-19. Niniejsza inwestycja przyczyni się także do poprawy warunków pracy personelu Wnioskodawcy. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń oraz zakup nowoczesnego wyposażenia umożliwi nie tylko poprawę jakości i dostępności do usług rehabilitacyjnych, lecz także znacznie zwiększy komfort pracy personelu opiekującego się Pacjentami. Szeroka oferta usług rehabilitacyjnych pozwoli również w większym stopniu spełnić potrzeby zdrowotne pacjentów po hospitalizacji.

Efekty realizacji:

Zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu rehabilitacyjnego niesie ze sobą działania przyjazne środowisku, poprzez zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych przyczyniających się do wzrostu efektywności energetycznej w szczególności do obniżenia zużycia energii lub efektywniejszego jej wykorzystywania w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Realizacja zaplanowanych prac poprawi także jakość i dostęp do usług medycznych osobom z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie prac adaptacyjnych budynków. Korzyści jakie wynikną dla Wnioskodawcy w związku ze zrealizowanymi działaniami określa wskaźnik rezultatu. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie liczba ludności objętej ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 212 000 osób. Są to mieszkańcy województwa pomorskiego, którzy zostaną objęci ulepszonymi usługami zdrowotnymi.

Kadry donoszą, że w szpitalu jest Was mniej niż kobiet... 
Ale jak wiadomo, to nie ilość jest ważna, a takich jak WY, to ze świecą szukać!
 
 
Panowie, cieszymy się, że jesteście z nami - bądźcie zdrowi i prawdziwie szczęśliwi!
 
Pamiętajcie, że razem jesteśmy niezwyciężeni!
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - podziękowanie
 
"Za pełną poświęceń i życzliwości postawę na rzecz cierpiących i potrzebujących pomocy z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samozadowolenia z pracy zawodowej (...)"
Na zdjęciu lekarz kierujący oddziałem lek. Michał Bogdański oraz wyróżniony sanitariusz oddziałowy Karol Drążek.
 
Za docenienie pracy oddziału - serdeczne dzięki! 
 

Tegoroczny Dzień Kobiet świętowaliśmy już 6 marca wraz z trzydsiestoosobową grupą przyszłych mam, które zaprosiliśmy do udziału w wyjątkowym cyklu warsztatów.

- Cieszymy się, że możemy gościć w naszych progach wspaniałe, przyszłe mamy i to z Wami świętować w tym roku Święto Kobiet. – mówił na wstępie Mariusz Huliński Wiceprezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - Opieka nad Wami jest dla nas niezwykle istotna, zmieniamy warunki panujące na Oddziale Ginekologicznym, wyremontowaliśmy Salę porodową – mamy nadzieję, że nasz szpital będzie miejscem, w którym powitacie swoje maleństwa. – dodała witając uczestniczki Anna Kosowska Dyrektor ds. Pielęgniarstwa. 

Pierwszy warsztat dotyczył okołoporodowej higieny intymnej i przygotowania do porodu. Całość spotkania poprowadziła Dorota Dopierała-Górni Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego kościerskiego szpitala.

- Chcemy rozmawiać na tematy, które nie powinny być tematami tabu – okołoporodowa higiena intymna nastręcza naszym pacjentkom problemów, wiąże się z wstydliwością, która nie powinna mieć miejsca. Odpowiednia higiena, związany z nią masaż krocza może w realny sposób przełożyć się na dobre przygotowanie pacjentki do porodu. Cieszę się również, że mamy możliwość pokazania przyszłym pacjentkom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz nowej Sali porodowej – chcemy aby stres związany z przyjściem na świat potomka był możliwe najmniejszy. – tłumaczyła Dorota Dopierała-Górni Położna Oddziałowa.

Drugi warsztat dotyczył masażu Shantala. Jego technika wywodzi się z Indii. Został on opracowany przez francuską lekarkę i antropolog Frederique Leboyer w oparciu o obserwacje indyjskich matek masujących swoje dzieci. Technika ta polega na delikatnym, rytmicznym masażu całego ciała dziecka, który ma na celu uspokojenie, relaksację i wzmocnienie więzi między dzieckiem a rodzicem.

- Podczas masażu Shantala rodzic lub opiekun wykonuje delikatne ruchy masujące na całym ciele dziecka. Ruchy masażu są powolne, rytmiczne i jednostajne, co ma na celu stymulowanie układu nerwowego dziecka i pomaganie mu w osiągnięciu głębokiego relaksu. – mówiła w trakcie warsztatu Małgorzata Sochanek, specjalistka fizjoterapii, pomysłodawczyni całego spotkania.

Masaż Shantala ma wiele korzyści dla dziecka i rodzica. Dziecku może pomóc w redukcji bólu i napięcia mięśniowego, poprawić trawienie i wzmocnić układ odpornościowy. Rodzicowi pomoże w nawiązaniu silniejszej więzi z dzieckiem i poprawi poczucie własnych kompetencji jako opiekuna.

- Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy, również noworodkowi i dziecku – tłumaczył w trakcie trzeciego warsztatu Jarosław Osypiuk Pielęgniarz Medyczny, Kierownik kościerskiego ZRM. – Zachłyśnięcie czy zadławienie wymaga naszej natychmiastowej reakcji.

Trzeci warsztat dotyczył zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczki miały okazję przypomnieć sobie w jaki sposób prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową zarówno u noworodka jak i dziecka, a także jak zachować się w przypadku gdy dziecko zachłyśnie się czy zadławi.

- Bardzo ciekawe warsztaty. Możliwość ćwiczenia na lalkach, rozmowa o opanowaniu w przypadku zagrożenia życia ale i zwiedzenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – spora dawka wiedzy jak na jedno spotkanie. – mówiła jedna z uczestniczek.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu ze strony Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – studentów fizjoterapii oraz ich wykładowczyni Małgorzacie Sochanek współpracującej z naszym szpitalem, którzy poprowadzili część dotyczącą masażu.

Serdeczne podziękowania składamy również na ręce Doroty Dopierały-Górni oraz Jarosława Osypiuka, którzy zechcieli zostać prelegentami w ramach naszej akcji.

 

Dziękujemy również za wsparcie sponsorskie firmom:

- Ziaja

- Lovi

- Canpol babies

- Zaspa

które ufundowały prezenty dla uczestniczek oraz wykładowców.

 

 

IMG_1018
IMG_1029
IMG_1032
DSC_5996
DSC_6027
DSC_6029
IMG_1033
IMG_1054
IMG_1057
IMG_1068
IMG_1073
IMG_1083
IMG_1089
IMG_1107
IMG_1116
IMG_1118
IMG_1119
ost
IMG_0956
IMG_0958
IMG_0957
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21