Aktualności

Profesor Eugene Rameckers znów odwiedził Placówkę w Dzierżążnie!

W sobotę 1 kwietnia w Placówce w Dzierżążnie odbył się jednodniowy kurs pod tytułem „Funkcjonalna terapia wzmacniająca siłę mięśniową u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Szkolenie poprowadził holenderski profesor Eugene Rameckers, światowy ekspert rehabilitacji pediatrycznej i terapii ręki w niedowładzie połowiczym u dzieci. Warto podkreślić, że prof. Rameckers jest nie tylko naukowcem, ale też fizjoterapeutą dziecięcym z olbrzymim doświadczeniem w rehabilitacji neurologicznej dzieci.

- Profesor przyjeżdża do Szpitala w Dzierżąznie już po raz kolejny aby prowadzić kursy doskonalące terapii ręki metodami CIMT i BIMT. Przeszkolenie całego zespołu terapeutycznego, po raz pierwszy w 2014 roku, zainicjowało organizację tematycznych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z niedowładem połowiczym m.in. Bajkowo, Wioska Indiańska, Magiczne Sztuczki, a ostatnio Kuźnia Talentów. – mówiła lek. Marta Banach, ordynator Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej w Dzierżążnie.

- Profesor od lat przyjeżdża do naszego ośrodka aby szczodrze dzielić się z nami wiedzą praktyczną popartą najnowszymi badaniami naukowymi i zarażać pasją. Chciałabym nadmienić, że czyni to non-profit, a w latach ubiegłych swoje honorarium przekazał na zakup sprzętu niezbędnego do organizacji turnusów CIMT/BIMT – dodała.

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej w Dzierżąznie jest jedynym publicznym ośrodkiem w Polsce, który organizuje intensywne turnusy terapii ręki metodą CIMT/BIMT.

 

Więcej o profesorze można przeczytać tutaj: https://rehabil.mumc.maastrichtuniversity.nl/profile/eugene.rameckers%40maastrichtuniversity.nl

 

Więcej o oddziale:

ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIECIĘCEJ W DZIERŻĄŻNIE

Na oddziale przeprowadzana jest kompleksowa rehabilitacja obejmująca postępowanie fizjoterapeutyczne, terapię zajęciową, psychologiczną i logopedyczną. Dla każdego Pacjenta ustalany jest indywidualny cel i plan terapii. W ramach hospitalizacji odbywają się konsultacje lekarzy specjalistów rehabilitacji, pediatrii, ortopedii, neurologii oraz psychiatrii. Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej w Dzierżążnie organizuje turnusy usprawniania funkcji ręki metodą CIMT/BIMT, które przeznaczone są dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu połowiczego. Terapia w formie zabawy (np. wioska indiańska) polega na intensywnej rehabilitacji metodą wymuszonego ruchu mniej sprawnej kończyny. Oddział jest pionierem takiej terapii, pierwszy taki turnus w Polsce odbył się w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej w Dzierżążnie w sierpniu 2014 roku.

20230401_103756-min
20230401_135326-min
20230401_135344-min
20230401_143828-min
20230401_144735-min
20230401_145938-min
20230401_165022-min
20230401_165829-min
20230401_170016-min
20230401_170141-min
20230401_170201-min
20230401_170338-min
20230401_170408-min
20230401_170646-min
zbiorowe-min
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

We wtorek 28 marca przedstawiciele Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie: Prezes Zarządu Marzena Mrozek, dr n. med. Piotr Woźniacki specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Mirosława Rymon-Lipińska Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego mieli okazję wziąć udział w w spotkaniu warsztatowo-konferencyjnym na temat nowych rozwiązań w systemie opieki onkologicznej dla kadry zarządzającej i personelu placówek medycznych, które odbyło się w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Krajowa Sieć Onkologiczna, czyli kompleksowa i koordynowana opieka medyczna, krótszy czas oczekiwania na diagnozę i szybsze rozpoczęcie terapii, dostęp do ogólnopolskiej infolinii oraz wsparcie profesjonalnego koordynatora – to tylko niektóre elementy Krajowej Sieci Onkologicznej, która już wkrótce obejmie część publicznych placówek medycznych w całej Polsce.

Szacuje się, że aktualnie aż milion mieszkańców naszego kraju jest w trakcie leczenia onkologicznego. Do tego licznego grona zaliczamy zarówno chorych po zakończeniu procesu diagnostycznego, którzy oczekują na rozpoczęcie terapii, pacjentów w trakcie leczenia, jak i osoby, które po zakończeniu kuracji muszą regularnie kontrolować swoje zdrowie i pozostają pod opieką specjalistów. Niestety według prognoz epidemiologicznych lekarze będą diagnozować choroby nowotworowe u coraz większej liczby Polaków. W ciągu najbliższej dekady grupa pacjentów onkologicznych wzrośnie aż o 28 %. Ogromną szansą na zatrzymanie tej tendencji jest wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, która poprzez zapewnienie chorym kompleksowej i koordynowanej opieki ma poprawić wykrywalność nowotworów w ich początkowym stadium i znacząco zwiększyć perspektywę wyleczenia i szybszego powrotu do zdrowia.

Dzięki Krajowej Sieci Onkologicznej ścieżka każdego pacjenta będzie oparta na najwyższych międzynarodowych standardach leczenia onkologicznego.

- Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie najlepszej opieki niezależnie od tego, gdzie mieszka pacjent. To jest ważne, żeby pacjenci mogli skorzystać z najbardziej fachowej pomocy. Zaprojektowaliśmy szczególne rozwiązanie w postaci konsylium, które (…) będzie decydowało o dalszym przebiegu leczenia z udziałem najwyższych ośrodków referencyjnych – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak przebiegał pilotaż w poszczególnych województwach biorących udział w programie oraz jak w przyszłości będzie wyglądać współpraca między ośrodkami medycznymi koordynującymi proces leczenia onkologicznego konkretnego pacjenta. Udział w spotkaniu pozwolił również uzyskać dokładne informacje na temat kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych realizowanych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

Spotkanie szkoleniowe

Co istotne, całość wiedzy została już przekazana kadrze Szpitala na spotkaniu szkoleniowym, które odbyło się w piątek 31 marca na Sali konferencyjnej.

- Zależy mi aby nasz personel dowiedział się jak najwięcej o nowym, kompleksowym modelu leczenia stąd nasze dzisiejsze spotkanie – mówiła Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego Marzena Mrozek. – Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy uczestniczyć w projekcie będąc Specjalistycznym Ośrodkiem Leczenia Specjalistycznego SOLO II z uwagi na działalność leczniczą zapewniającą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dwóch z trzech obszarów tj. leczenia zabiegowego chirurgicznego oraz chemioterapii, z uwagi na fakt, iż uczestniczyliśmy w pilotażu. – dodała.

Najważniejsze jest dobro pacjenta

Krajowa Sieć Onkologiczna, do której już wkrótce będą mogły przystąpić placówki medyczne z całej Polski, zakłada m.in. standaryzację procesów medycznych i terapeutycznych, uruchomienie specjalnej infolinii onkologicznej, która pozwoli w krótkim czasie umówić się na pierwszą konsultację, skrócenie okresu oczekiwania na badania i rozpoczęcie leczenia. Jednym z filarów nowego modelu opieki będzie również wprowadzenie funkcji koordynatora leczenia onkologicznego.

PHOTO-2023-03-30-08-59-47
IMG_2064
PHOTO-2023-03-30-08-59-48
PHOTO-2023-03-30-08-59-47 (2)
PHOTO-2023-03-30-08-59-44
IMG_2057-min
IMG_2064-min
IMG_2070-min
IMG_2071-min
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

- Prehabilitacja to dogmat i obowiązek – tak o opiece okołooperacyjnej mówiono w trakcie I Interdyscyplinarnej Konferencji Edukacyjnej IKMO 2023 – Po pierwsze PRIMO, która odbyła się w sobotę 25 marca.

Leczenie chirurgiczne we współczesnym rozumieniu jest procesem, a nie jednorazowym zdarzeniem w historii życia chorego. W związku z tym rodzi się nowa gałąź medycyny – medycyna okołooperacyjna. Wykłady i warsztaty zostały poświęcone różnym aspektom dotyczącym okresu okołooperacyjnego – żywieniu, przygotowaniu fizycznemu, ochronie krwi pacjenta.

Poprzez odpowiednie przygotowanie (prehabilitację) można skrócić czas rehabilitacji, a także zmniejszyć koszty postępowania okołooperacyjnego. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa, polegające na sukcesywnym zwiększaniu się populacji pacjentów w podeszłym wieku wymuszają zmianę podejścia w postępowaniu przedoperacyjnym. Idea prehabilitacji wydaje się tym samym niezbędna do poprawy jakości świadczonych usług medycznych pacjentom geriatrycznym.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele z kościerskiego szpitala: lek. Elżbieta Łącka-Lubecka specjalista anestezjologii, lek. Tamara Krzymińska specjalista rehabilitacji medycznej oraz dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

- Prehabilitacja to realnie większe szanse pacjenta na szybszy powrót do zdrowia, minimalizowanie ryzyka powikłań i poprawa tolerancji leczenia. – mówił dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. – Sama konferencja jest świetną inicjatywą i jak widać sukcesem organizacyjnym. Szczególne podziękowania należą się z pewnością dr n. med. Magdalenie Łasińskiej-Kowarze inicjatorce spotkania. Dla mnie osobiście możliwość wysłuchania prelekcji jednego z prekursorów idei oraz praktyki prehabilitacji i medycyny okołooperacyjnej na świecie prof. Francesco Carli było prawdziwą gratką. Dodatkowo, szczególnie bliskie jest mi również miejsce spotkania, czyli Dwór Uphagena. Mury tego budynku są mi wyjątkowo bliskie ponieważ to tutaj mieścił się niegdyś Szpital Kliniczny nr 3 Akademii Medycznej w Gdańsku, w którym zdobywałem pierwsze szlify jako chirurg. – dodał.

Wśród tematów sesji znalazły się między innymi kwestie dotyczące:

- Pacjenta w podeszłym wieku i geriatrycznego w okresie okołooperacyjnym

- Pacjenta z zaburzeniami odżywiania – otyłość, otyłość sarkopeniczna, niedożywienie jako wyzwania okresu okołooperacyjnego

- Pacjenta z chorobą onkologiczną – rola prehabilitacji

- Kwalifikacji i leczenia okołooperacyjnego pacjentów z chorobami układu krążenia i oddechowego w świetle nowych wytycznych

- Medycyna okołooperacyjna to przyszłość – mówiła po konferencji nasza lekarz kierująca Oddziałami Rehabilitacji lek. Tamara Krzymińska. – Nasze obecne dążenia skierowane są na zaplanowanie i wdrożenie postępowania okołooperacyjnego, podobnie jak w szpitalach modelowych w innych regionach Polski. Będzie to z pewnością duże wyzwanie logistyczne, jednak sama idea jest na tyle cenna dla pacjentów, że jesteśmy zdecydowani podjąć tę próbę, dodatkowo rozszerzając prehabilitację również o pacjentów ortopedycznych. – dodała.

W konferencji wzięli udział również specjaliści organizacji ochrony zdrowia - rozmawiano na temat możliwości koordynowania i prowadzenia leczenia pacjenta w okresie okołooperacyjnym w obecnym systemie. Sesje warsztatowe objęły praktyczne aspekty leczenia żywieniowego, fizjoterapii oddechowej, badania wydolności sercowo-naczyniowej, treningi relaksacyjne.

 

Konferencja odbyła się pod Patronatem:

Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. dr hab. n. med. Rafała Drwiły

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych Sekcja Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej

 

Gospodarze konferencji
Partnerzy merytoryczni:
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Sekcja Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Organizator:
Szpitale Pomorskie sp. z o. o. 
 
Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo AsteriaMed
 
IMG_1841-min
IMG_1846-min
IMG_1855-min
IMG_1857-min
IMG_1879-min
IMG_1948-min
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

W najbliższy poniedziałek, 3 kwietnia br. świętujemy 2. Rocznicę Powstania Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, I Poziom Referencyjny. 

Z tej okazji komitet naukowy w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Lipowska UG, dr n. społ. Agata Rudnik UG oraz dr n. hum. Aleksandra Szulman-Wardal przy wsparciu komitetu organizacyjnego, na czele z Prezes Zarządu Marzeną Mrozek zaprasza na Konferencję Edukacyjną:

CO MOŻNA UZYSKAĆ W OŚRODKACH ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI

PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ NA PIERWSZYM POZIOMIE REFERENCYJNYM?

Zielony i Beżowy Super Swiss Rocznica Kościół Plakat 59.442 cm 1

 

Rozpoczęcie konferencji: godzina 10.00

Sala Konferencyjna Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o. o.

 

Prelegenci:

10.25 - 10.55

Prof. dr hab. Małgorzata Lipowska UG, Konsultant Wojewódzka Psychologii Klinicznej, Superwizor Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej

dla Dzieci i Młodzieży

Temat: Współwystępowanie zaburzeń rozwoju i zachowania wśród dzieci – wyzwania diagnostyki najnowszych klasyfikacji DSM 5, ICD 11 i DC: 0-5

10.55 - 11.15

Dr n. hum Aleksandra Szulman-Wardal, Kierownik Pracowni Psychologicznej z Zespołem Psychologów, Logopedów, Psychoterapeutów i Terapeutów Zajęciowych oraz Koordynator Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, I Poziom Referencyjny

Temat: Reforma w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – dynamika zmian na przykładzie Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej I poziom referencyjny

Kościerzyna i Dzierżążno

11.15 – 11.55

Mgr Aleksandra Meger, Psycholog – Terapeuta Środowiskowy

Temat: Role i zadania Psychologa i Terapeuty Środowiskowego – w czym nam może pomóc?

11.35 – 11.55

Mgr Szymon Benet, Pedagog – Psychoterapeuta

Temat: Nadzieja na zmianę – co działa w psychoterapii indywidualnej.

11.55 – 12.15

Mgr Anna Włodarczyk, Psycholog – Psychoterapeuta Systemowy

Temat: Psychoterapia Systemowa – jakie warunki trzeba spełnić – czego możemy oczekiwać?

12.15 – 13.00

Dr n. społ. Agata Rudnik UG, Psycholog – Dyrektor Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Temat: Problemy z tożsamością płciową u dzieci, adolescentów i i młodych dorosłych.

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Małgorzata Lipowska UG
Dr n. społ. Agata Rudnik UG
Dr n. hum. Aleksandra Szulman-Wardal
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o. /UG

Komitet organizacyjny:

Marzena Mrozek
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o.

Dr n. hum. Aleksandra Szulman-Wardal
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o. /UG
Justyna Lappe
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o.