Postępowanie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Zaleca się Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku pytań związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, prosimy o skorzystanie z:

Pomocy technicznej Platformy Zakupowej:

tel. +48 22 378 39 70,

tel. +48 22 258 48 61,

tel. +48 22 428 19 28,

admin [AT] eb2b [DOT] com [DOT] pl,

dostępnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.