UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.02.2021 do godziny 13:00 

Ogłoszenie o wyniku

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Projekt umowy

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych

Załącznik nr 3 - Warunki gwarancji

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 2 - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych - modyfikacja

Odpowiedzi 2 na pytania

Projekt umowy - modyfikacja