Zapytanie Ofertowe

Druk oferty

Projekt umowy

Formularz cenowy - Załącznik nr 1

Zadanie nr 1 - Załącznik nr 2A Zestawienie parametrów i warunków wymaganych - Aparat do terapii uciskowej

Zadanie nr 2 - Załącznik nr 2B Zestawienie parametrów i warunków wymaganych - Urządenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku

Załącznik nr 3 - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Zmodyfikowany druk oferty

Odpowiedzi na pytania

Zadanie nr 2 - Załącznik nr 2B Zestawienie parametrów i warunków wymaganych - Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku - modyfikacja

UWAGA! Zamawiający ze względu na obecną sytuację epidemiczną  dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej przy zastrzeżeniu, że oferta w takim wypadku powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłana  w formie skanu oryginału wersji papierowej oferty, przy czym w tej sytuacji Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia wersji papierowej oferty  do dnia  09.10.2020  do godz. 14:00.

Wersję elektroniczną oferty należy przesłać na podany w druku zapytania ofertowego w pkt 1.1 adres e-mail: k [DOT] ebertowski [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl 

OGŁOSZENIE O WYNIKU