Uwaga! W związku z modyfikacją załączników nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin został przesunięty  do  12/02/2015r do godz. 10:00

Załączniki:

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 2C

Załącznik nr 3 - Gwarancja

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Umowa - wzór

 Uwaga! Zmiana treści załącznika nr 3

Załącznik nr 3 - Gwarancja - zmiana

Uwaga! Zmiana treści załączników nr 2

Załącznik nr 2A - zmiana

Załącznik nr 2B - zmiana

Załącznik nr 2C - zmiana

 Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku