Oddział Ginekologiczno – Położniczy z pododdziałem Patologii Ciąży działa nieprzerwanie od 1999 roku. Jest w nim zatrudnionych 9 specjalistów II-go stopnia oraz 2 lekarzy w trakcie specjalizacji. Na Oddziale istnieje możliwość odbywania specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii na 2 akredytowanych miejscach szkoleniowych.

Oddział udziela świadczeń medycznych w zakresie:

 

- obsługi porodów i opieki okołoporodowej,

- patologii ciąży,

- porodów rodzinnych,- zabiegów ginekologicznych w pełnym zakresie, za wyjątkiem zabiegów onkologii ginekologicznej

- działalności dydaktyczno-szkoleniowej dla lekarzy stażystów i w trakcie specjalizacji,

- promocji zdrowia dla pacjentek

Oddział jest w trakcie uzgadniania procedur opieki nad kobietami ciężarnymi wymagającymi interdyscyplinarnej opieki psychiatryczno-psychologiczno-położniczej.

Trakt porodowy

Prowadzimy porody aktywne z dowolną i najbardziej fizjologiczną pozycją. Oferujemy farmakologiczne i niefarmakologiczne metody uśmierzania bólu oraz znieczulenie zewnątrzoponowe w trakcie porodu. Istnieje także możliwość odbywania porodów rodzinnych.

Podczas porodu stan zarówno ciężarnej jak i płodu jest nieprzerwanie monitorowany i kontrolowany przez wykwalifikowany zespół lekarzy i położnych.

W skład Traktu Porodowego wchodzą:

- 4 sale porodowe

- 1 sala porodów rodzinnych

- sala cięć cesarskich- sala poporodowa

Położnictwo Aseptyczne

Oddział działa w systemie „rooming-in” (Oddział matki i dziecka, gdzie matka wraz z noworodkiem przebywają stale razem, podczas pobytu w szpitalu. Jest to styl opieki położniczej, który sprzyja karmieniu piersią. Dzięki czemu kobieta łatwiej adaptuje się do roli matki, a noworodki mają poczucie bezpieczeństwa i spokoju). Oddział dysponuje 18 łóżkami dla pacjentek w salach 1 i 2  osobowych z łóżeczkami dla noworodków oraz salami pooperacyjnymi. Sale chorych są w pełni wyposażone, posiadają telefony przyłóżkowe dające możliwość utrzymania stałego kontaktu telefonicznego pacjentek z rodziną

Pododdział Patologii Ciąży

Dysponuje 6 łóżkami dla pacjentek. Oddział zapewnia profesjonalną opiekę nad ciężarną oraz przygotowanie do porodu. Diagnostykę położniczą prowadzimy przy użyciu nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w pracowni wyposażonej w aparat USG z opcją color –Doppler.

Oddział Ginekologii

Oddział dysponuje 10 łóżkami.

Na Oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka ginekologiczna.

Wykonujemy pełen zakres operacji ginekologicznych, za wyjątkiem zabiegów onkologicznych.

W leczeniu chorób ginekologicznych stosowane są metody laparoskopowe oraz histeroskopowe. Wykonujemy także histerosalpingografię w celu diagnostyki niepłodności.

W oparciu o pracownię urodynamiki leczone są pacjentki z objawami wysiłkowego nietrzymania moczu. W leczeniu tego schorzenia stosowane są zabiegi taśmowe, zgodnie ze współczesnymi standardami postępowania.

nowoczesna sala porodów rodzinnych
nowoczesna sala porodów rodzinnych
nowoczesna sala porodów rodzinnych
nowoczesna sala porodów rodzinnych
dotacja celowa
dotacja celowa
Szczęśliwy Tata
Szczęśliwy Tata
sala badań
sala badań
spotkania rodzinne
spotkania rodzinne
dyżurka pielęgniarska
dyżurka pielęgniarska
gabinet zabiegowy
gabinet zabiegowy
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9