Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii  i konieczność zapobiegania,przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19, usługa odpłatnych świadczeń medycznych została zawieszona do odwołania.