Misja Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. brzmi: „BY ZAWSZE SŁUŻYĆ POMOCĄ”.

Aby w sposób efektywny i bezpieczny dla pacjenta i personelu realizować Misję poddajemy swoją działalność ocenie zewnętrznej. Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają:

 

 • Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Certyfikat potwierdzający zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymaganiami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-180001:2004, ISO 45001:2018 wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.

Historia akredytacji i certyfikacji naszego Szpitala.

 • 2000 - Przygotowanie Szpitala do wizyty akredytacyjnej, powołanie Zespołu ds. Jakości
 • 2001 -Pierwsza ocena dokonana przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego. Przyznano Szpitalowi status szpitala akredytowanego warunkowo na okres jednego roku.
 • 2002 - Przygotowanie Szpitala do wizyty akredytacyjnej i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata
 • 2005 - Kolejna wizyta akredytacyjna, utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata
 • 2007 - Przygotowanie szpitala do wprowadzenia systemu ISO 9001. Poddanie się certyfikacji i uzyskanie certyfikatu
 • 2008 - Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001
 • 2008 - Kolejna wizyta akredytacyjna, utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata
 • 2009 - Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001
 • 2010 - Wdrożenie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N-18001, poddanie się certyfikacji ww. systemu i recertyfikacji spełnienia wymagań normy ISO 9001
 • 2011 - Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatów: ISO 9001 oraz PN-N-18001
 • 2011 - Kolejna wizyta akredytacyjna, utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata
 • 2012 - Wdrożenie i certyfikacja systemu środowiskowego wg normy ISO 14001, audit nadzoru ISO 9001 oraz PN-N-18001
 • 2013 - Audit recertyfikujący ISO 9001 oraz PN-N-18001 i audit nadzoru ISO 14001
 • 2013 - Objęcie systemami zarządzania wdrożonymi w Kościerzynie Placówki w Dzierżążnie
 • 2014 - Certyfikacja Placówki w Dzierżażnie w zakresie normy ISO 9001
 • 2015 - Audit recertyfikujący ISO 9001 , PN-N-18001 , ISO 14001 dla obydwu lokalizacji
 • 2015 - Kolejna wizyta akredytacyjna, utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata.
 • 2016 - Audity nadzoru w Szpitalu w Kościerzynie  i Placówce w Dzierżążnie.
 • 2017 - Audity nadzoru w Szpitalu w Kościerzynie  i Placówce w Dzierżążnie.
 • 2018 - Ponowna certyfikacja na zgodność z normami; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-EN 18001:2004, uzyskanie certyfikatu „Szpital bez bólu” ważnego do maja 2021r.
 • 2019 - Kolejna wizyta akredytacyjna, utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata.
 • 2021 – Wdrożenie normy ISO 45001:2018 zastępującej normę PN-EN 18001:2004. Audit recertyfikujący na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001, PN-N-18001, ISO 14001, ISO 45001 dla obydwu lokalizacji.

 

Na djęciu: Certyfikat PCA 2021