Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przygotowaliśmy dla Państwa Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Dz.U. 2020 poz. 1062 t.j.).

Wydruk zgodny ze wzorem - jest to wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP MFiPR. Wydruk ten nie spełnia wymogów standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1.


Wydruk w formie dostępnej - jest to wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo, zgodny ze standardem dostępności cyfrowej WCAG 2.1. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki stosowane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu_stan na 01.01.2021r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu_WCAG 2.1_stan na 01.01.2021r.