W Szpitalu w Kościerzynie działa koordynator ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej. Nadzoruje On proces leczenia pacjenta onkologicznego.Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami.

   Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych  potrzeb pacjenta.

Miejsce oraz  godziny pracy koordynatora:

Miejsce:  Pokój nr 1264 I piętro  na terenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp.z.o.o.

Godziny pracy: 07.25- 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Telefon kontaktowy Koordynator :  058 686 01 57

Telefon sekretariat: 058 686 01 67

Zadania koordynatora: 

  • koordynacja planu leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
  • dba o to, aby dokumentacja związana z  kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna(m.in. aby zawierała  potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
  • udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem.

Koordynator będzie towarzyszył pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacja i zaleceniami) przejdzie pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli Jego stan się nie pogorszy i potwierdzą to wyniki badań,pacjent - z programem opieki długofalowej - zostanie skierowany do  lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie stanie się jego lekarzem prowadzącym.Wprowadzony  na początku roku pakiet onkologiczny ma na celu przyśpieszenie terapii onkologicznej .Zakłada ona  ustawienie usługi pacjentów  przez ośrodki medyczne  poprzez zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie,wyznaczenie maksymalnych terminów na realizację  poszczególnych etapów terapii, lepszy dostęp do badań poprzez rozszerzenie uprawnieni lekarzy POZ oraz wprowadzenie  tzw. Zielonej Karty Diagnostyki i Leczenia pacjenta onkologicznego.