Pełnomocnik Praw Pacjenta

Pełnomocnik Praw Pacjenta Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

Kamila Wolska

Agnieszka Terenowicz

Joanna Ebertowska

Przyjęcia interesantów: 

Pokój nr 201, II piętro, budynek hotelu szpitalnego                     Piątki w godz.: 13:00 – 15:00

W celu umówienia spotkania w godzinach przyjęć Pełnomocnika, należy skontaktować się telefonicznie:
Tel.: 58 686 0500, 68 686 01 44,

Wszelkie pisma, skargi (w przypadku skargi elektronicznej może zachodzić potrzeba wezwania skarżącego do złożenia skargi w formie papierowej lub uzupełnienia innych braków formalnych), wnioski oraz zapytania można kierować również elektronicznie pod adresem mailowym: 

e-mail: sekretariat [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl

Pełnomocnik Praw Pacjenta  - Placówka w Dzierżążnie

Anna Feldt

Przyjęcia interesantów: Gabinet Pracownika Społecznego  środy 12.00 - 13.00 

tel.: 58 687 19 08

e-mail: psocjalny [DOT] placowka [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl

Pozostałe instytucje w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

Adresy i numery telefonów Rzecznika Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria [AT] rpp [DOT] gov [DOT] pl
tel: (22) 532 - 82 - 50
fax: (22) 506 - 50 - 64

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

Kontakt z komórką organizacyjną w ramach toczącej się sprawy:

 • Departament Postępowań Wyjaśniających: (22) 532 - 82 - 43
 • Departament Prawny: (22) 532 - 82 - 07
 • Departament ds. Zdrowia Psychicznego: (22) 532 - 82 - 22

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

 • poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
 • wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

NFZ: Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków – osobiście - ul. Podwale Staromiejskie 69, godziny przyjmowania interesantów - codziennie w godz. 8:00-16:00,

 • telefonicznie pod numerem (58) 32-18-627
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: pow [AT] nfz-gdansk [DOT] pl;
 • korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk tel. (58) 32-18-540, faks.: (58) 32-18-506 codziennie w godz. 8:00-15:45

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. (58) 75-12-518, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania

Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. (58) 75-12-522, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania.